A participant in a fight, conflict, or game who is not expected to win.

Underdog startades med en önskan att hjälpa hundar och hundägare att få en så behaglig vardag som möjligt tillsammans. Vill du veta mer om bakgrunden till startandet av Underdog? Läs under fliken Om Underdog.