Verksamhet

Underdog är en mötesplats för hundar och hundägare. Vi erbjuder hundkurser, privata konsultationer, föreläsningar och annat hundrelaterat. Företaget startades i september 2012 och tjänsterna riktar sig både till privatpersoner och företag – verksamheten bedrivs både på det egna företaget och som inhyrd konsult eller gästinstruktör. Vi arbetar ekipageanpassat och engagerat. Underdog fokuserar på vardagslydnad – olika sätt att uppnå en fungerande vardag tillsammans med sin hund. Vägen till en behaglig vardag för både hund och ägare ser olika ut, och det är viktigt att anpassa sig efter sammanhanget. Vardagslydnad innebär rutiner och vanor, samt god kommunikation. Hunden kommer med en egen personlighet som vi ska värdesätta och göra det bästa av genom att uppmuntra, undvika och omforma. Dessutom ställer samhället vissa krav på hunden vilka ägaren måste se till att hunden uppfyller.

Interaktion mellan människa och hund – ekipageanpassat och engagerat.