Om Underdog

Underdog hundkonsult.

Det här är en mötesplats för hundägare och hundar. Underdog erbjuder kurser, privata konsultationer, föreläsningar och andra hundrelaterade tjänster runt om i landet. Vi arbetar ekipageanpassat och engagerat. Underdog fokuserar på vardagslydnad – olika sätt att uppnå en fungerande vardag tillsammans med sin hund. Vägen till en behaglig vardag för både hund och ägare ser olika ut, och det är viktigt att anpassa sig efter sammanhanget. Vardagslydnad innebär rutiner och vanor samt god kommunikation. Hunden kommer med en egen personlighet som vi ska värdesätta och göra det bästa av, genom att försöka uppmuntra, undvika och omforma. Dessutom ställer samhället vissa krav på hunden vilka ägaren måste se till att hunden uppfyller.