Relationskurs – NYHET!

Du är inte som alla andra. Ni är inte som alla andra.

Utifrån en grundlig förståelse för individen och ekipaget bygger vi medvetenhet kring hur relationen ser ut och hur vi kan utveckla den. Vi förstår att människan och hunden tillsammans är sin relation, och att omtanke och stöd är en förutsättning för att bygga en trygg relation. Vi är ödmjuka inför att alla individer och således relationer är olika, och således även målbild och tillvägagångssätt. Vi kommer prata om självförtroende, copingstrategier, berikning, kommunikation och självkännedom bland mycket annat.

Välkommen till en kurs som inte är som alla andra. Vi ses med ett par veckors mellanrum under en längre period, för att möjliggöra såväl tid för övning mellan tillfällena, reflektion och synbara resultat. Målet med kursen är att du ska lära känna din hund, dig själv och er relation bättre- samt påbörja en ömsesidigt positiv utveckling tillsammans.

Kontakta mimmi@underdog.nu för mer information och intresseanmälan!