Besökshund

Lyssa är utbildad social tjänstehund och utgör tillsammans med föraren Mimmi ett besökshundsteam som utför bokade besök inom skola, vård och omsorg. Besöken har som syfte att motivera, uppmuntra och stödja deltagaren i dennes vardag. Lyssa och Mimmi arbetar både med enskilda personer och grupper, aktiviteterna anpassas utifrån individerna.

Kontakt:
mimmi@underdog.nu
070 792 99 59