Berikningskonsultation

Berikning handlar om att möjliggöra för hunden att få utlopp för sina medfödda beteenden. Det kan göras via hundägaren, genom att man gör något tillsammans, eller via miljön, genom att ändra och lägga till saker i hundens liv. Beroende på ras och individ är olika beteenden viktigare än andra. Det är hundens känsla och upplevelse som är det viktigaste vid berikning.

Berikning är en välfärdsfråga – ett sätt att möjliggöra tillfredsställandet av beteendebehov, upplevelsebehov, leklust, generellt aktivitetsbehov och stressutlopp. Detta förutsatt att berikningen är anpassad efter individen och i lagom mängd. En ny händelse förändrar hunden – den får med sig nya erfarenheter vilket öppnar upp för nya strategier att hantera tillvaron och att utvecklas.

Det finns ingen bra berikning per definition – utan bara bra berikning i en viss situation, plats, sätt för en specifik individ. Vi ska följa hunden och inte leda, lyssna på initiativen den tar, valen den gör – och väljer att inte göra. Att inte behöva välja om man inte vill, är nog så viktigt. Valfriheten är den bästa berikningen!

Vill du ha hjälp med att analysera din hunds beteenden och kartlägga hur en skräddarsydd berikningsplan skulle kunna se ut för den specifika individen? Hör av dig!