Berikning

Berikning är att hjälpa hunden att få utlopp för sina medfödda beteenden. Det kan göras via hundägaren, genom att man gör något tillsammans, eller via miljön, genom att ändra och lägga till saker i hundens liv. Beroende på ras och individ är olika beteenden viktigare än andra. Det är hundens känsla och upplevelse som är det viktigaste vid berikning.

En kurs där du lär dig hur du kan ge möjlighet för hunden att få utlopp för sina medfödda behov. Vi pratar om artens generella behov, rasernas speciella behov, liksom hur vi kan uppmärksamma de individuella särdragen. Du får kunskap om hur du kan berika din hunds liv och både få en mer välmående hund och mer harmonisk vardag.

Genom kunskap når vi en djupare förståelse för och kan utveckla relationen med våra hundar.

Varmt välkommen!